top of page

Profile

Join date: Jun 18, 2022

About

เนื้อเพลง พระคุณพระเจ้า - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

ช่วยได้ คนชั่ว อย่างฉัน

ครั้งนั้น ฉันหลง พระองค์ ตามหา

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


บ่วงมาร วางไว้ ทุกข์ภัย หลายอย่าง

ตามทาง ฉันพ้น มาแล้ว

แต่เพราะ พระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


พระคุณ สอนให้ ใจฉันยำเกรง เร่งให้ ความกลัว ต้องหนี พระคุณ อันเลิศ ประเสริฐ ยิ่งใหญ่ ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย พระเจ้า ประทาน เนื้อเพลง พระคุณพระเจ้า แต่สิ่งที่ดี พระธรรม ให้มี ความหวัง พระองค์ คุ้มครอง ป้องกัน ทุกที เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


เมื่อเรา ได้ไป อยู่เมือง สวรรค์ ช้านาน นับหลาย พันปี ยังมี เวลา ร้องเพลง สรรเสริญ เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้


พระคุณพระเจ้า Thailyricsforyou นั้นแสนชื่นใจ

เนื้อเพลง พระคุณพระเจ้า

More actions
bottom of page